جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادبخت در لغت نامه دهخدا

آزادبخت

[بَ] (اِخ) (ايل...) رجوع به طرهان (ايل...) شود.

کلمات مشابه