جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادان در لغت نامه دهخدا

آزادان

(اِ) جِ آزاد. احرار.

کلمات مشابه