جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبجا در لغت نامه دهخدا

آبجا

(اِ مرکب) آبجامه. آوند آب.

کلمات مشابه