جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاد در لغت نامه دهخدا

آزاد

(اِخ) نام قصبه اي از توابع نخجوان که شراب و انگور آن مشهور بخوبي است. و مردم آن سفيدفام و نيکوروي باشند. و رجوع به آس و آزاده شود.

کلمات مشابه