جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاد در لغت نامه دهخدا

آزاد

(اِ) نام نوعي ماهي بزرگ و لذيذ، و آن در درياي خزر بسيار باشد.

کلمات مشابه