جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبج در لغت نامه دهخدا

آبج

[بَ] (اِ) نشانهء کمان گروهه. || آلتي در زراعت.

کلمات مشابه