جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزا در لغت نامه دهخدا

آزا

(اِ) در فرهنگهاي فرانسوي در ريشهء کلمهء آسافوتيدا(1) به معني انقوزه مينويسند که اصل اين کلمه از آزاي فارسي به معني راتيانج و رخبينه، و فوتيداي لاطيني بمعناي گنده است.
(1) - Asa-fatida. Assa-fatida.

کلمات مشابه