جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزآور در لغت نامه دهخدا

آزآور

[وَ] (ص مرکب) حريص. مولَع. آزپرور. آزور.

کلمات مشابه