جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آریم در لغت نامه دهخدا

آریم

(اِخ) نام قريه اي در خرهء خانقاه پي مازندران.

کلمات مشابه