جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبتین در لغت نامه دهخدا

آبتین

[بْ / بِ] (اِخ) نام پدر فريدون، مصحف آتبين. و صاحب برهان معني آن را نفس کامل و نيکوکار و صاحب گفتار و کردار نيک و اسعدالسعداء آورده است.

کلمات مشابه