جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آریسته در لغت نامه دهخدا

آریسته

[تِ] (اِخ)(1) نام پسر اَفولُن. آموزندهء تربيت نحل.
(1) - Aristee.

کلمات مشابه