جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آریستفان در لغت نامه دهخدا

آریستفان

[تُ] (اِخ) اَريستفان. نام شاعر فکاهي مشهور آطنه (آتن) در مائهء پنجم ق.م. او در اشعار خود برسوم و آداب و عادات زمان سخت تاخته و نامه هائي از مضاحک چون نامهء غوکان، زنبوران، سواران، مرغان و مضحکهء باستاني و جز آن در اين زمينه پرداخته است. و رجوع به اَريستفان شود.

کلمات مشابه