جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آریستارک شامسی در لغت نامه دهخدا

آریستارک شامسی

[کِ مُ] (اِخ) نام ستاره شناسي يوناني در مائهء سيم ق.م. نخستين کس که به حرکت انتقالي زمين يعني گردش آن به دور آفتاب و نيز حرکت وضعي آن يعني گرديدن بر محور خويش پي برده است.

کلمات مشابه