جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آریا در لغت نامه دهخدا

آریا

(اِخ) رجوع به آري شود.

کلمات مشابه