جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آری در لغت نامه دهخدا

آری

(اِخ) نام يکي از طوايف چادرنشين بندپي از بخشهاي مازندران.
آري.
(اِخ) آريا. نام ايالت قديم ايران که امروز مشتمل بر خراسان شرقي و سيستان است و نام کرسي آن در قديم آرتاکوآنا بوده است و اسکندر شهري به نام اسکندريّهء آره ايا در کنار هري رود بنا کرد و جمعيت و آبادي آن را بدين شهرکه شايد هرات امروزين باشد تحويل کرد.

کلمات مشابه