جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آری در لغت نامه دهخدا

آری

[ري ي] (ع اِ) آخيه. اَخيه. ميخ آخور. (مهذب الاسماء). ستوربند. ج، اواريّ.

کلمات مشابه