جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب تیرگان در لغت نامه دهخدا

آب تیرگان

[رَ] (اِ مرکب) رجوع به آبريزگان شود.

کلمات مشابه