جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرهن در لغت نامه دهخدا

آرهن

[هَ] (اِخ) نام شهري از طخيرستان از اعمال بلخ.

کلمات مشابه