جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آره در لغت نامه دهخدا

آره

[رَ / رِ] (اِ) حفره اي که دندان در آن جاي دارد(1) :
بادام چشمکانت رخنه شود موسه (کذا)
وآن سيّودو گهرها هم بگسلد ز آره.
خسروي.
(1) - محتمل است کلمهء آرواره مرکب از اين کلمه و واره به معني جاي باشد، چون چراغ واره.

کلمات مشابه