جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آره در لغت نامه دهخدا

آره

[رَ / رِ] (اِ) نوعي از لکنت و آن بحرف «راء» گشتن زبان باشد.

کلمات مشابه