جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آروین در لغت نامه دهخدا

آروین

[آرْ] (اِ) اَرْوين. تجربه. آزمايش. امتحان. آزمون.

کلمات مشابه