جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آروند در لغت نامه دهخدا

آروند

[وَ] (اِ) اَرْوَند. اورند. شأن و شوکت و فر و شکوه. (برهان). رجوع به اورند و اورنگ شود.

کلمات مشابه