جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرون در لغت نامه دهخدا

آرون

[وَ] (اِ) آبکش. ترشي پالا. زازل. رجوع به آردن شود. و ظاهراً يکي از دو صورت مصحف ديگريست.

کلمات مشابه