جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آروق در لغت نامه دهخدا

آروق

(اِ) اين کلمه را اوحدي به معني آروغ آورده و با عيّوق قافيه کرده است و اين تسامحي است شايستهء بي قيدي و وارستگي اين مرد :
با چنين خوردن و چنين آروق
کي بري رخت خويش بر عيّوق؟اوحدي.

کلمات مشابه