جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آروپناهی در لغت نامه دهخدا

آروپناهی

[پَ] (اِخ) رجوع به محمود صالح (طائفهء...) شود.

کلمات مشابه