جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرن صارن در لغت نامه دهخدا

آرن صارن

[رُ رُ] (از يوناني، اِ) (از يوناني به قول صاحب مخزن) لوف الصغير. پيلغوش. پيلگوش. فيلجوش. خبزالقرود. رجل العجل. دراقيطس. و رجوع به آرُن شود.

کلمات مشابه