جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آاطریلال در لغت نامه دهخدا

آاطریلال

[اَ] (اِ) آطريلال. رجوع به اَآطريلال و اِطريلال شود.

کلمات مشابه