جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرنده در لغت نامه دهخدا

آرنده

[رَ دَ / دِ] (نف) مخفف آورنده :
فرستاده آرندهء نامه بود
مرا پاسخ نامه اين جامه بود.فردوسي.

کلمات مشابه