جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرناوود در لغت نامه دهخدا

آرناوود

(اِخ) اَرناوود. نام مردم آلباني.
-مثل آرناوود؛ زني بلندآواز و بي حيا و دشنام گوي.

کلمات مشابه