جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرمیدگی در لغت نامه دهخدا

آرمیدگی

[رَ دَ / دِ] (حامص) حالت و چگونگي آرميده. طمأنينه. آرامش. آرام.

کلمات مشابه