جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرمه در لغت نامه دهخدا

آرمه

[رِ مَ] (ع اِ) دندان. (مهذب الاسماء). || سال قحط.

کلمات مشابه