جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب تره در لغت نامه دهخدا

آب تره

[تَ رَ / رِ] (اِ مرکب) گياهي است آبي با برگهاي مايل بتدوير و زبانگز چون ترتيزک و در چهارمحال اصفهان آن را بَکلو گويند، و آن از احرار بُقول است.

کلمات مشابه