جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرمنده در لغت نامه دهخدا

آرمنده

[رَ مَ دَ / دِ] (نف) آنکه آرميده است.

کلمات مشابه