جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرمدن در لغت نامه دهخدا

آرمدن

[رَ مِ دَ] (مص) آرميدن.

کلمات مشابه