جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرمان سرا در لغت نامه دهخدا

آرمان سرا

[سَ] (اِ مرکب) آرمان سراي. سراي حسرت. اين جهان. ايرمان سراي.

کلمات مشابه