جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرمان خوردن در لغت نامه دهخدا

آرمان خوردن

[خوَرْ / خُرْ دَ] (مص مرکب) تلهيف. (مجمل اللغه).

کلمات مشابه