جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرمان در لغت نامه دهخدا

آرمان

(اِخ) نامي از نامهاي مردان :
چو کردوي شاپور و چون انديان
سپهدار ارمينيه وْ آرمان
نشستند با شاه ايران براز
بزرگان فرزانهء رزم ساز.فردوسي.

کلمات مشابه