جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرم در لغت نامه دهخدا

آرم

[رَ] (اِخ) نام موضعي نزديک مدينهء رسول صلوات اللهعليه. || نام دهي نزديک دهستان از قراي ساحلي بحر آبسکون. (ياقوت).

کلمات مشابه