جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرم در لغت نامه دهخدا

آرم

[رِ / رُ] (اِخ) نام شهري بمازندران نزديک ساري و از آنجاست خسروبن حمزهء مؤدب. و رجوع به آرم دره شود.

کلمات مشابه