جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرل در لغت نامه دهخدا

آرل

[رِ] (اِخ) نام قريه اي به ازينق در حلب و در آنجا زيارتگاهي است مشهور به مشهدالرحم.

کلمات مشابه