جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرک در لغت نامه دهخدا

آرک

[رِ] (ع ص) حيوان که اراک چرد. (ربنجني). ج، اوارِک.

کلمات مشابه