جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرق در لغت نامه دهخدا

آرق

[رِ] (ع ص) بيخواب شده. در شب بيدارمانده.

کلمات مشابه