جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرغیس در لغت نامه دهخدا

آرغیس

(اِ) آرغيش. اَرغيس. پوست بيخ زرشک و او را در داروهاي چشم بکار برند. (برهان). عودالريح. اين کلمه محتمل است مصحف بارباريس يا امبرباريس باشد.

کلمات مشابه