جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب ترازو در لغت نامه دهخدا

آب ترازو

[تَ] (اِ مرکب) دانش تسطيح زمين و کاريز سهولت جريان آب را.
- آب ترازو کردن؛ تسطيح زمين و کاريز بصورتي که آب جريان کند.

کلمات مشابه