جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرغاده در لغت نامه دهخدا

آرغاده

[دَ] (اِخ) نام رودخانه ايست. (برهان قاطع).

کلمات مشابه