جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرض در لغت نامه دهخدا

آرض

[رَ] (ع ن تف) سزاوارتر. شايسته تر. اَلْيَق. اجدر. احري. اولي.

کلمات مشابه