جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرشی در لغت نامه دهخدا

آرشی

[رِ] (ص نسبي) معنوي، مقابل لفظي. (برهان).

کلمات مشابه