جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب تراز در لغت نامه دهخدا

آب تراز

[تَ] (اِ مرکب) طراز بنايان که در درون آب دارد.
- آب تراز کردن زمين؛ تسطيح آن براي جريان آب.

کلمات مشابه