جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرش در لغت نامه دهخدا

آرش

[رَ] (اِخ) نام پسر دوم کيقباد برادر کيکاوس، و او را کي آرش گفتندي.

کلمات مشابه