جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرش در لغت نامه دهخدا

آرش

[رِ] (اِمص) اسم مصدر آردن آوردن.

کلمات مشابه